Medikal Maske Kullanım Alanları

8 / 100

Medikal maske, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek için kullanılan bir tür kişisel koruyucu ekipmandır. Bu maskeler, kullanıcının ağzını ve burnunu kaplar ve uygun şekilde takılırsa, solunum yolu virüslerinin ve bakterilerin bulaşmasını önlemede etkili olabilir.

Solunum yolu enfeksiyonunu önlemek için kullanılan 2 ana maske türü vardır: bazen yüz maskeleri olarak adlandırılan cerrahi ya da diğer adıyla medikal maskeler ve solunum maskeleri. Bu maskeler, filtreleyebildikleri bulaşıcı parçacıkların türüne ve boyutuna göre farklılık gösterir.

Medikal Maske Kullanım Alanları

Yüz maskeleri, kısa mesafelerde seyahat eden ve öksürük veya hapşırık yoluyla bulaşan damlacıklar yoluyla yayılan solunum virüsleri için daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüz maskeleri genellikle gevşek bir şekilde oturur ve kullanıcının büyük tükürük ve damlacıklar yaymasının yanı sıra el-yüz teması da önler. N95 solunum maskeleri, havadaki partiküllerin % 95'ini engeller. Sıkıca otururlar ve enfekte bir kişi öksürdükten veya hapşırdıktan sonra havada uzun mesafelere yayılabilen daha küçük bulaşıcı parçacıkların solunmasını önlerler. N95 maskelerin kullanılmasını gerektiren hastalıklar arasında tüberküloz, suçiçeği ve kızamık bulunur. N95 medikal maskeleri sakallı olan kişiler veya çocuklar tarafından uygun bir uyum sağlamak zor olduğu için kullanılamaz. Bu durumlarda, bunun yerine motorlu hava temizleyici respiratör adı verilen özel bir solunum cihazı kullanılabilir.

Maske Ne Zaman Kullanılmalı?

Medikal maske yalnızca öksürme, hapşırma veya bazı durumlarda ateş gibi solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Medikal maskeleri ayrıca sağlık çalışanları tarafından, solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle ilgilenen veya onlarla yakın temas halinde olan kişiler tarafından veya bir doktorun önerdiği şekilde takılmalıdır. Sağlıklı bireyler tarafından solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmaktan korunmak için yüz maskeleri takılmamalıdır, çünkü sağlıklı bireyler tarafından kullanılan yüz maskelerinin insanların hastalanmasını önlemede etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Yüz maskeleri, ihtiyacı olanlara ayrılmalıdır çünkü solunum yolu enfeksiyonunun yaygın olduğu dönemlerde maskeler yetersiz kalabilir. N95 medikal maskeleri özel uyum testi gerektirdiğinden, genel halk tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

Maske Nasıl Takılır?

Yüz maskesi takmanız belirtiliyorsa, yüz maskesini takmadan önce ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkamanız önemlidir. Sabun ve su yoksa, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı bir dezenfektan da kullanılabilir. Ellerinizi temizledikten sonra yüz maskesini burnunuzun ve ağzınızın üzerine yerleştirin. Yüz maskesi ile yüzünüz arasında boşluk olmadığından emin olun ve sıkı bir sızdırmazlık sağlayın. Yüz maskesini takarken dokunmamaya çalışın. Yüz maskesine dokunursanız, ellerinizi yıkayın veya tekrar el dezenfektanı kullanın. Yüz maskesini kullanmayı bitirdiğinizde, yüz maskesinin ön tarafına dokunmadan çıkarın ve kapalı bir kutuya atın. Yüz maskesini attıktan sonra ellerinizi tekrar yıkayın.

Enfeksiyon Ediniminin Önlenmesi

El hijyeni, solunum yolu enfeksiyonlarının kapılmasını ve yayılmasını önlemenin en önemli yollarından biridir. Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizi yıkamadan önce burnunuza, gözlerinize veya ağzınıza dokunmamaya çalışın. Hasta olan diğer kişilerle yakın temastan kaçının. Ev yüzeylerini ve sık kullandığınız nesneleri mümkün olduğunda bez veya temizleme spreyi ile mutlaka temizleyin. Hastalanırsanız, başkalarını hasta etmemek için evde kalın.

whatsapp